A mikrok8s saját dashboardja. Engedélyezni kell a dashboard addon-t:

mikrok8s enable dashboard

Futtani kell az alábbi yaml-t, ez a yaml file a dashboard ClusterIP -jét átírja Node portra, én a 31555-öt választottam, de lehet más is:
dashboard31555.yaml

apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 labels:
  k8s-app: kubernetes-dashboard
 name: kubernetes-dashboard
 namespace: kube-system
spec:
 externalTrafficPolicy: Cluster
 internalTrafficPolicy: Cluster
 ipFamilies:
 - IPv4
 ipFamilyPolicy: SingleStack
 ports:
 - nodePort: 31555
  port: 443
  protocol: TCP
  targetPort: 8443
 selector:
  k8s-app: kubernetes-dashboard
 sessionAffinity: None
 type: NodePort
status:
 loadBalancer: {}
microk8s kubectl apply -f dashboard31555.yaml
# ellnörzés
 KUBE_EDITOR=nano kubectl -n kube-system edit service kubernetes-dashboard

Új portforward szabály a pfsense NAT menüpontban:

Dashboard login oldal:

https://wan-ip-cim:31555

Belépés tokennel, vagy kube config fájllal:

microk8s config

Tags