Kubernetes IDE telepítése – portainer:

Written in

by

Portainer telepítése: (Érdemes sietni az első bejelentkezéssel, az engedélyezés után, mert ha sokat várunk, újra kell inditani a portainert , nem fogadja el az első bejelentkezést pár perc elteltével, biztonsági okokból)

microk8s enable community
microk8s enable portainer

A portainert NodePort-on keresztül tudjuk elérni, a node ip és port lekérése az alábbi, ebböl nekünk most csak a nodeport kell:

export NODE_PORT=$(kubectl get --namespace portainer -o jsonpath="{.spec.ports[1].nodePort}" services portainer)

export NODE_IP=$(kubectl get nodes --namespace portainer -o jsonpath="{.items[0].status.addresses[0].address}")

echo https://$NODE_IP:$NODE_PORT


A node port a 30779.

Jöhet a pfsense portforward a portainerhez:

Login oldal : https://WAN-ip:30779

Tags